Kayıtlar

EMutabakat etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

E-Mutabakat Nedir?

E-Mutabakat sistemi firmaların çalıştıkları diğer firmalar ile belirli periyotlarda yaptıkları borç-alacak uzlaşmasıdır. Burada amaç bir tarafta çıkan borç veya alacağın aynısının diğer tarafta da var olmasını sağlamaktır. Ticaret hayatında borç-alacak uzlaşmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Devletin kayıt dışı ticaretin önüne geçme çabası doğrultusunda hayata geçirdiği bir dizi önlem paketi işletmelerin mutabakat yapma yolundaki mecburiyetlerini arttırmaktadır.
     Günümüzde mutabakat zorunluluk durumlarında yapılmaktadır. Her ay BA ve BS beyannameleri online olarak gönderilmektedir. Gelirler İdaresi her işletmeden çalıştıkları tüm işletmeler ile aralarındaki ticari faaliyetin matrah düzeyinin 5.000 TL'yi aşması durumunda beyanname düzenlemelerini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle işletmeler beyanname öncesi çalıştıkları tüm cariler ile mutabakat yaparak olası hataları tespit etmeye gayret göstermektedir. Ancak işletmenin bu işlemi gerçekleştirme metotları harcadıkları z…