Kayıtlar

Tekliften Teslimata Satışın Değişken Yapısı

Merhaba,      Günümüzde birçok satış modeli kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan modeller Business to Consumer (B2C) ve Business to Business (B2B) satış sistemleridir. B2C sistemler birçok isimle anılmaktadır. Kimileri E-Ticaret veya E-Commerce derken, kimileri Perakende Satış Portalı, kimileri Son Tüketici Satış Uygulaması gibi isimler kullanmaktadır. Kullanılan terimler içerisinde en büyük hata E-Ticaret veya E-Commerce terimleridir. Çünkü E-Ticaret satış yöntemlerinin elektronik ortamda yapılan tüm türlerinin genel adıdır. B2C'de satış oldukça basit yöntemlerle yapılmaktadır. Ürün, bilgileriyle birlikte (detay bilgileri, fiyatı, stok durumu, resmi vb.) yayınlanır. Son kullanıcı veya tüketici ürünleri inceler ve ihtiyacı olanları ihtiyacı olduğu miktarda eğer stok durumu uygun ise alır ve ödemesini yaparak satış tamamlanır.      Ancak B2B sistemler, B2C sistemlere nazaran oldukça kompleks yapılardır. Çünkü burada hedef tüketici değil alt satış noktalarıdır. Yani

B2B Sistemler Hakkında Detaylı Bilgi

     B2B Sistemler, kapalı devre olarak adlandırılan, dışarıdan girişlerin ancak kullanıcı adı ve şifre girerek yapılabildiği web uygulamalarıdır. Sistemin kapalı devre olmasının sebebi, içeriye giriş yapan her kullanıcıya farklı hizmetin sunulmasından kaynaklanmaktadır. Farklı hizmetten kasıt, içeriye giren her kullanıcının alım şartlarının farklılık göstermesidir.      B2B sistemlerin yapılma amacı, üretici veya distribütör firmaların ürettikleri veya sattıkları ürün/hizmetleri toplu olarak alt satıcılara (bayi) pazarlayabilmeleridir. Bu sistemlerde son kullanıcılar bulunamazlar. Alt satıcılar (bayi) bu sistem ile üst satıcılardan (üretici veya distribütör) ürün/hizmet tedarik edebilmektedirler. Bu sistemleri büyük bayiler de kullanmaktadır. Hiyerarşiye bakıldığında; Üretici/Distribütör -> Ana Bayi -> Alt Bayi (Tali Bayi) -> Son Kullanıcı şeklinde bir yapı bulunmaktadır. Üretici/distribütör ile ana bayi arasında da B2B kullanılabileceği gibi ana bayi -> alt bayi aras

Yakında Yayınlanacak Makaleler

Merhaba, Çok yakında sizlerle paylaşmak istediğimiz makale başlıkları şu şekildedir;    1. B2B Sistemler,    2. B2C Sistemler,    3. C2C Sistemler,    4. B2C Sistemlerde Satış Sonrası Hizmetler,    5. Tekliften Satınalmaya Süreç Yönetimi Hakkında İpuçları,    6. Elektronik Ortamda Süreç Yönetiminin Faydaları,    7. ve daha fazlası....

E-Mutabakat Nedir?

     E-Mutabakat sistemi firmaların çalıştıkları diğer firmalar ile belirli periyotlarda yaptıkları borç-alacak uzlaşmasıdır. Burada amaç bir tarafta çıkan borç veya alacağın aynısının diğer tarafta da var olmasını sağlamaktır. Ticaret hayatında borç-alacak uzlaşmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Devletin kayıt dışı ticaretin önüne geçme çabası doğrultusunda hayata geçirdiği bir dizi önlem paketi işletmelerin mutabakat yapma yolundaki mecburiyetlerini arttırmaktadır.      Günümüzde mutabakat zorunluluk durumlarında yapılmaktadır. Her ay BA ve BS beyannameleri online olarak gönderilmektedir. Gelirler İdaresi her işletmeden çalıştıkları tüm işletmeler ile aralarındaki ticari faaliyetin matrah düzeyinin 5.000 TL'yi aşması durumunda beyanname düzenlemelerini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle işletmeler beyanname öncesi çalıştıkları tüm cariler ile mutabakat yaparak olası hataları tespit etmeye gayret göstermektedir. Ancak işletmenin bu işlemi gerçekleştirme metotları harcadıkl

E-Ticaret Nedir ?

      E-Ticaret, belirli miktarda para karşılığı satılabilecek tüm ürün veya hizmetlerin elektronik ortamda satışa sunulması işleminin genel adıdır. E-Ticaret ile işletmeler (üreticiler, distribütörler, satıcılar) ürün veya hizmetlerini diğer işletmelere ya da perakende müşterilere satabilirler.      E-Ticaret kendi içerisinde üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; B2C (Business to Consumer), B2B (Business to Business), C2C (Consumer to Consumer) olarak adlandırılmaktadırlar. Bu üç eticaret sisteminin farkı satışa sunan ile alımı gerçekleştiren kişi/kurumların türünün değişmesidir.      B2C; satıcıdan son tüketiciye ürün veya hizmetlerin pazarlandığı alandır. B2C sistemlerde açık ve kapalı 2 alan bulunmaktadır. Kullanıcılar sistemi öncelikle açık bir şekilde ziyaret ederler. Alımını yapmak istedikleri tüm ürün veya hizmetleri incelerler. İstediklerini sepetlerine gönderirler. Almak istedikleri noktada ise sistem giriş talebinde bulunur. Artık alıcı kimliğine ihtiyaç vardır. Alıcı